Utleiebolig – privarperson eller enkeltmannsforetak

Når en leier ut en bolig, er det da lurt å opprette et enkeltmannsforetak e.l., eller er det like greit å kjøre det inn i privatøkonomien (selvfølgelig med egen konto, regnskap o.l.)?

Spørsmål fra Ellen A.

Spørsmålet ble stilt den 21-03-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis utleiedelen er en del av den boligen du bor i så har det ingen hensikt å etablere et ENK for dette.

Er det et eller flere hus utenfir din bolig så ville jeg ha etablert firma

2 Roar Henden

Ikkje noko poeng å opprette ENK så lenge ein har færre enn 5 utleigeeiningar dvs. maks 4 stk og ikkje har ansatte. Ved 5 stk blir det iht. skattereglane rekna som næring og du må ha ENK eller AS. Ved 1-4 utleigeeiningar lagar du til vedlegg til sjølvmeldinga (RF-1189) med inntekter, utgifter (vedlikehald), reiseutgifter osv. Enkelt og greit.

Ditt svar