Utleggstrekk i lønn

Vi har en ansatt som har fått utleggstrekk i lønn. Hvordan føres månedsfaktura fra Statens innkrevingssentral for utleggstrekk i lønn? Mamut er satt opp med lønnsart 910 diverse trekk mot konto 1520 Andre kortsiktige fordringer og kto 2910 skyldig lønn. Hvilke konto er det da riktig å føre fakturaen mot (debet/kredit)?

Spørsmål fra Bamse.

Spørsmålet ble stilt den 24-06-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Da vil betaling av fakturaen gå debet 2910 – kredit 1920.

Når den ansatte trekkes av lønnen blir det debet 1920 – kredit 1520.

Da skal alle føringene inkl. føringen i spørsmålet ditt gå i null 🙂

Jonny

Ditt svar