Utgiftsføring av motorsag

Hei!

Bor på gård og har tenkt til å gå til innkjøp av ny motorsag. Lurer i den forbindelse på om det er mulig å utgiftsføre dette og hvor mange prosent man vi få tilbake.


Spørsmål fra Nils.

Spørsmålet ble stilt den 15-09-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hvis du driver næringsvirksomhet på gården og har orgnr så kan du utgiftsføre motorsaga slik at du får fradrag på skatten.

Du vil ikke få tilbake X prosent av summen, men kostanden vil gå som utgift som gjør at overskuddet reduseres, som igjen fører til mindre skatt.

Ditt svar