Utgifter til diett, enkeltpersonforetak

Jeg har et enkeltpersonforetak og jobber innen lyd og bilde-produksjon i forbindelse med konserter og idrett. Oppdragene er på varierte steder og til veldig varierte og til tider ugunstige tidspunkt. Dette medfører en god del enkeltmåltider (varmmat/middag) som må kjøpes underveis. Oppdragenes varighet kan være fra 4-18 timer, men det er som regel tidspunkt og lokasjon for oppdraget som avgjør om det må kjøpes mat. Hva kan utgiftsføres, og er det konto 7160 som skal brukes til dette?

Spørsmål fra Frode.

Spørsmålet ble stilt den 26-01-2016.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar