Utbetaling av lønn – rekkefølge?

Hei. Jeg lurer på når en regner ut lønn for ansatt, i hvilken rekkefølge gjøres det, da mener jeg skatt arbeidsgiveravgift, feriepenger, forsikring og pensjon. Hilsen Thordis.

Spørsmål fra Thordis.

Spørsmålet ble stilt den 08-07-2014.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Regnskapsfører

I sin enkleste form: Først regner du ut bruttolønn, enten det er timelønn eller fastlønn, deretter trekker du fra skatt og får nettolønn som utbetales. Arbeidsgiveravgift beregnes av bruttolønn, visse forsikringsordninger som arbeidsgiver dekker inngår også i arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Feriepenger utbetales normalt året etter, hvis ikke arbeidstaker slutter i løpet året. Når de utbetales året etter at de er opptjent er de fritatt for forskuddstrekk, utbetaler en feriepenger samme år må det trekkes skatt.

Ditt svar