Unngå mva tap ved videresalg?

Jeg skal kjøpe en brukt lagercontainer privat som jeg skal ha en periode og så selge igjen.

Når jeg kjøper vil det typisk være fra firma som fakturerer pris + mva. Når jeg selger kan jeg kun regne med å få pris uten mva. Mao taper jeg 25% av beløpet.

Er det noen måte å unngå dette på?

Spørsmål fra Container.

Spørsmålet ble stilt den 08-02-2016.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Marie

mitt eneste forslag er å selge containeren til pris +mva som totalpris =)

Ditt svar