Ubetalt faktura (føres som tap?)

Hei.

Jeg driver et enkeltmannsforetak og fører enkelt regnskap over dette selv. Hvis en kunde ikke har betalt faktura innen fristen som var i fjor, så har jeg forstått det slik at dette kan føres opp som tap i fjorårets regnskap.
Skrives beløpet i utgående faktura som inntekt og størrelsen på manglende betaling som utgift?

Spørsmål fra Anette.

Spørsmålet ble stilt den 15-01-2019.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

Ditt svar