Ubetalt faktura (føres som tap?)

Hei.

Jeg driver et enkeltmannsforetak og fører enkelt regnskap over dette selv. Hvis en kunde ikke har betalt faktura innen fristen som var i fjor, så har jeg forstått det slik at dette kan føres opp som tap i fjorårets regnskap.
Skrives beløpet i utgående faktura som inntekt og størrelsen på manglende betaling som utgift?

Spørsmål fra Anette.

Spørsmålet ble stilt den 15-01-2019.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Rodd

«8.1.2 Når er tap på fordringer i virksomhet endelig konstatert

FSFIN § 6-2-1 inneholder konkrete vilkår som må være oppfylt for at tap skal anses endelig konstatert. Etter denne bestemmelsen anses tap på fordringer i virksomhet å være endelig konstatert når

det er foretatt tvangsinndriving eller inkasso som har vært forgjeves, eller

en kundefordring ikke er innfridd seks mnd. etter forfall til tross for minst tre purringskrav med normale purringsintervaller og slik aktivitet fra kreditors side som forholdene tilsier, eller

offentlig gjeldsmegling, konkurs-, likvidasjons- eller avviklingsbehandling i skyldnerens bo gjør det klart at bomidlene ikke gir eller vil gi fordringen dekning, eller

fordringen ellers ut fra en samlet vurdering må anses klart uerholdelig.»

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/handboker/skatte-abc/gjeldende/fordringer/F-19.019/F-19.020/

Ditt svar