Tilbud: Hva er skikk og bruk?

Når jeg kjøper en vare til 1000 kr og blir tilbud 40% skal momsen på 25% trekkes fra først å så tilbudet på 40% for å og legge på momsen til slutt?

Spørsmål fra Fred.

Spørsmålet ble stilt den 19-10-2018.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Ismir

Dette blir bare synsing, men jeg vil si at det er forskjell på om du selger til en forbruker eller firma. Det vil være naturlig med 40% avslag på totalprisen (vare + mva) til en privatperson. Firmapriser er som oftest oppgitt eks mva, og da er det også naturlig med 40% på vareprisen, og deretter legge på mva. Privatpersonen får ikke igjen mva, det får firmakunden.

Ditt svar