Tilbakeføring av mva ved solgt demobil

Jeg jobber i et firma som selger biler.
Når de har solgt en varebil som har vært demobil, er det noe tilbakeføring av moms som skal bokføres da?

Spørsmål fra Marthe.

Spørsmålet ble stilt den 19-08-2021.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jørn Erik

JDet skal ikke beregnes merverdiavgift ved omsetning av demonstasjonskjøretøy som har vært registrert i Norge og som omfattes av vedtaket om omregistreringsavgift.
1. Merverdiavgift
1.1. Kjøretøy som omfattes av omregistreringsavgift
Omsetning av alle typer kjøretøy som omfattes av Stortingets vedtak om omregistreringsavgift, se Stortingsvedtak om særavgifter for 2021 om avgift på motorvogner kap D, er fritatt for merverdiavgift etter Merverdiavgiftsloven § 6-7 tredje ledd (mva-kode 5). Fritaket omfatter også omsetning av brukte kjøretøy med tillatt totalvekt på minst 7 500 kg selv om disse ikke er omfattet av vedtaket om omregistreringsavgift. Se også Finansdepartementets brev av 13.01.2014.
Ifølge vedtak om avgift på motorvogner kap D skal det beregnes omregistreringsavgift av følgende kjøretøy:1
• Personbiler
• Lastebiler, trekkbiler, varebiler, kombinerte biler, campingbiler og beltebiler med tillatt totalvekt inntil 7 500 kg
• Moped, motorsykkel og beltemotorsykkel (snøskuter)
• Biltilhengere, medregnet semitrailere og campingtilhengere, med egenvekt over 350 kg
For nærmere om fritaket for merverdiavgift for brukte kjøretøy, Se Merverdiavgifts håndboken (17. utg.) pkt. 6-7.5.

Ditt svar