Tilbakebetalt moms fra skatteetaten

Hei, Lurer litt på hvordan man fører tilbakebetalt moms fra skatteetaten, ser at jeg tidligere har satt det på konto 3100 salgsinntekt, ikke avgiftspliktig, men det blir vel ikke riktig? Er jo ingen inntekt.

Spørsmål fra Heidi.

Spørsmålet ble stilt den 11-12-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Asbjørn

2710 Utg mva/7790 Annen kostnad

2 Nils

Merkelig måte å føre dette på.
Normalt har man en oppgjørskonto ( 2740) som merverdiavgiften føres mot. Og både betaling og evt. tilbakebetaling føres mot denne og konto for bank.
F.eks Tilbakebetaling : 2740 oppgj. mva /2380 konto for bank

3 Steinar

Det ser uts om alle taler om moms som du skal betale til Skatteetaten, men spørsmålet er hvordan man fører beløp som Skattetaten har overført til deg fordi du har betalt mer moms enn du har fått inn. Jfr. at 2740 er en utgiftspost («Skyldig merverdiavgift») Så hva er riktig svar?

Ditt svar