Tapt lønn i eget AS

Hei vi er 2 stk som driver et a/s selskap, der har vert en periode på 3 måneder hvor vi ikke hadde penge til å lønne og selv, timer er bogført i bedriften og skatt og arbeidsafgift betalt.

Er det mulig og får fradrag på 3 måneders tabt lønn??

Spørsmål fra Jesper Hansen.

Spørsmålet ble stilt den 19-08-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hei Jesper. Jeg forstår deg dithen at dere ikke har hatt overskudd i disse 3 månedene slik at dere ikke kunne ha tatt dere ut lønn. Om dere ikke har noe overskudd er det jo heller ikke noe å betale i skatt?

2 Jonny

Lønn som skulle vært overført til dere privat kan bokføres som gjeld, dette påvirker regnskapet fradragsmessig.

Når det gjelder skatt og arbeidsgiveravgift så mener jeg at forskuddsskatten kan dere søke om å få tilbake da lønn ikke er utbetalt. Anbefaler dere å ta en telefon til skatteetaten på nr 800 00 000 og spørre.

Jonny

Ditt svar