Ta ut lønn i enkeltmannsforetak

Hvordan skal jeg gjøre det når jeg tar ut lønn i enkeltmannsforetaket mitt, og hvordan fører jeg det i regnskapet?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 27-04-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

6 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når du tar ut penger fra enkeltpersonforetaket ditt, skal dette bokføres slik:
Debet = 2061 Kontant uttak
Kredit = Bankkonto du tar det ut fra (som oftest konto 1920)

Egentlig så ta man ikke ut lønn i et enkeltpersonsforetak, dette fordi foretaket (ENK) og deg selv (privatperson) er en og samme juridiske enhet. Derfor blir det ofte sagt at man bare tar ut penger eller forflyter penger mellom bankkonto.

NB: Har man ansatte så tar man selvsagt ut lønn.

2 Chriss

Så med andre ord. Man flytter penger (lønn) fra firmakonto til privatkonto. Hvordan blir føringen da? D 2060 K 1920? Eller D 2061 K 1920? Jeg ble bare litt usikker på om du mente at 2061 betydde at man tok ut kontanter fra minibank.

3 erik

En ting jeg lurer på da. Om man har eks 100 000 på 2060 ved utgangen av året.
Skal dette føres på innkommende saldo på 2060 for neste regnskapsår?
I så fall vill jo 2060 bli en meget stor post etter hvert.

4 Christopher

Hei!

Dere kan gjøre det så enkelt:

1. Start «Excell».
2. Lag tre rader, en for inntekt, en for fradrag/utgifter og en for uttakelse.

Da har du et lettere system å følge, hvis det kreves at du skal ettersende papirer på det du har tjent.

Eks.:
Inntekter – Fradrag – Uttak
10 000,00 – 0,00 – 5 000,00
5 000,00 – 500,00 – 0,00
5 000,00 – 500,00 – 5000,00

Totalt: 20 000,00 – (minus fradrag, de du erverver til drift av ENK) 1000,00 – (uttak har ikke noe å si for det du har tjent og skal føre opp i selvangivelsen).

Totalt etter utgifter: 19 000,00 (dette skal føres opp i selvangivelsen din for hva du har tjent inn). Du er ikke momspliktig før du har tjent over 50 000,00 NOK. Jeg vil påstå at du skal betale 28% skatt for det du tjener inn på ENK.

Husk at det er viktig med et godt system, hvis skattekontoret tar opp spørsmålet om ditt ENK, må du kunne vise til kostnadene som er ført i næringsoppgaven.

——-
Nyttige linker

Fra: http://www.enkeltmannsforetak.org/enkeltmannsforetak_skatt.htm

Når det gjelder skatt på enkeltmannsforetak, så lignes et enkeltmannsforetak sammen med eierens personlige inntekt. Man legger altså sammen nettooverskuddet i selskapet med eierens andre inntekter, det være seg lønnsinntekter eller finansinntekter. Dette føres i selvangivelsen, men man må i tillegg sende inn en næringsoppgave til ligningsmyndighetene. Fristen for innlevering er den samme som for andre næringsdrivende.

Slik får du både fradrag for kostnader i enkeltmannsforetak og minstefradrag –
http://www.risanger.no/skatt-avgift/fradrag-naring-og-minstefradrag

5 Marit

Intekt inkl. moms eller uten moms når man skal regne ut overskuddet?

6 Moms

Ikke ta med momsen i overskuddet.

Ditt svar