Sykeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Vet jeg kan ordne meg en forsikring gjennom NAV for å få bedre vilkår om jeg blir syk i ENKet mitt. Hvor mye koster denne forsikringen?

Spørsmål fra anonym.

Spørsmålet ble stilt den 24-10-2012.

Ligger under emnet: Selskapsformer.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

I 2012 koster denne forsikringen:

1,8 prosent av forventet inntekt dersom du ønsker å få 65% sykepenger fra første sykedag (uten forsikring får du ikke penger utbetalt før 17. sykedag).

2,7 prosent av forventet inntekt dersom du ønsker 100% sykepenger fra 17.sykedag (uten forsikring får du bare 65%)

10 prosent av forventet inntekt dersom du ønsker 100% sykepenger fra første sykedag.

Ditt svar