Strømutgifter eget firma

Hvordan skal strømutgifter føres? Heg har min virksomhet i min bolig. Skal jeg føre 25% av strømregningen på firmaet?

Spørsmål fra Karen.

Spørsmålet ble stilt den 03-03-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Harold

Hvor stor del av huset brukes i næringen? (Du får ikke fradrag om denne delen av huset brukes både privat og til næring. Det må være utelukkende næring). Hvis denne delen av huset er 25% av huset, så er det 25% du får fradrag for. Er denne delen bare 10% av huset, så får du bare fradrag for 10%.

For å være sikker: Ring skatteetaten!

Ditt svar