Starte egen bedrift, støtte?

Finnes det noen ordninger som gir arbeidsledige støtte til å starte sin egen bedrift? Det må jo tross alt være billigere for samfunnet enn at jeg får trygd…

Spørsmål fra Eivind.

Spørsmålet ble stilt den 16-01-2012.

Ligger under emnet: Finansiering.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det går an å få arbeidsledighetstrygd en periode mens du etablerer firmaet ditt. Les mer på NAV: http://www.nav.no/Arbeid/Arbeidss%C3%B8ker/Inntektssikring/Dagpenger/Dagpenger/247356.cms

Her står det om flere støtteordninger: http://enkeltmannsforetak.nyttiginfo.no/etableringsst%C3%B8tte/

Ditt svar