Sluttføring av betalt forskuddskatt

Vi gjorte slik

D 2540 – K 1920 kr. 1111,-
____________
D 8300 – K 2540 kr. 1111,-
_____________
D ????? – K 8300 kr. 1111,-

hvilket mot konto skal brukes for betalbar konto skatt skal vare 0,-

Spørsmål fra Bill.

Spørsmålet ble stilt den 24-02-2020.

Ligger under emnet: Skatt.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Bill Nahas

Hvordan mann bokføre utbetalt forskuddsskatt ved slutt av året.

2 Frode ZETTO Regnskap AS

Ikke bland resultat føring og balanseføring med mindre den som fører har god kontroll. Utregning av skatt er en 8000 konto og 2000 konto som dermed viser gjeld som oppstår når beregningen foreligger. Betalingen føres som betaling av gjelden ( i dette tilfelle skatt). Det blir dermed en utregning og en betaling. Dersom det er for lite eller formye må det føres en tilleggspostering mellom resultat 8+++ og 2+++ slik at gjelden blir null når skatten er betalt.

3 Bill Nahas

Takk for hjelpen Frode,
bare for å vare sikkert er følgende bokføring riktig?
D: 8300 kr.20 000,-
K: 2540
D: 2540 kr.20 000,-
K: 1920

Tusen Tusen takk for hjelpen.

Ditt svar