Skyldig lønn fra AS

Har et AS som jeg eier og er dagelig leder i, har ikke tatt meg ut lønn, og nå vurderer jeg å avslutte driften på AS, og satse fulltid på gårdsbruket, kan jeg da ta ut maskiner fra AS for å dekke skyldig lønn?

Spørsmål fra Inge.

Spørsmålet ble stilt den 31-08-2016.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 ARJO Regnskap

1. Hvis du har innrapportert lønn på deg selv, betalt arbeidsgiveravgift i firmaet, men ikke tatt ut lønnen – Ja, men det må foreligge takst.

2. Dersom du ikke har tatt ut lønn, så er det uhensiktsmessig å ta ut driftsmidler som lønn fordi lønn skattes mye hardere enn avviklingsutbytte. Dersom selskapet avvikles, og verdier overføres aksjonærer, skattelegges dette på samme måte som gevinst ved aksjer.

Ta kontakt med en regnskapsfører/revisor så vil de kunne veilede deg gjennom avviklingen av AS.

Ditt svar