Skattemessig egenkapital

Post 9960 i næringsoppgave 1: Hva består denne summen egentlig av? Inkluderer den f.eks bankinnskudd, fordringer og ev. gjeld?

Spørsmål fra Fred.

Spørsmålet ble stilt den 08-04-2013.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar