Skatt ved salg av næringsbygg

Hva må man betale i skatt når man selger et næringsbygg. Er skatten avhengig av byggets nedskriving?

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 28-05-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Ja, du må betale skatt av forskjellen mellom salgssummen og verdien som bygget er avskrevet til på saldosjemaet pr 31.12 i året før salgsåret.

2 liv

Utgifter til megler, oppussing o.l. knyttet til salget skal vel trekkes fra også?

Ditt svar