Skatt ved salg av næringsbygg

Hva må man betale i skatt når man selger et næringsbygg. Er skatten avhengig av byggets nedskriving?

Spørsmål fra Kjell.

Spørsmålet ble stilt den 28-05-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar, eller vurder eksisterende svar med tommel opp / ned.

1 Svein

Ja, du må betale skatt av forskjellen mellom salgssummen og verdien som bygget er avskrevet til på saldosjemaet pr 31.12 i året før salgsåret.

(-3)
(Synes du svaret var godt eller dårlig?)

Ditt svar