Skatt på tips?

Spørsmålet er kort og godt, er det skatt på tipsing på restaranter, hoteller og lignende? Gjerne med henvisning til lovtekst hvis mulig.

På forhånd tusen takk.

Spørsmål fra Thor.

Spørsmålet ble stilt den 02-12-2014.

Ligger under emnet: Skatt.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det er skatteplikt på tips ja.

2 ARJO Regnskap

Tips og drikkepenger er arbeidsinntekt som fordel vunnet ved arbeid, se skatteloven § 5-10 a, og er skattepliktig i følge sktl. § 5-1, og vil alltid være skattepliktig for mottaker. Skatteplikten gjelder selv om arbeidsgiver ikke har innberettet beløpet som lønn på den ansatte.

Dersom det ikke er tatt med drikkepenger i selvangivelsen eller oppgitt med et mindre beløp, skal fordelen skjønnsmessig innberettes med 3% av innberettet lønn, se takseringsreglene § 1-2-21. Det kan beregnes et lavere tillegg dersom arbeidstaker fører daglige notater som sannsynliggjør beløpet oppført i selvangivelsen.

3 Karl

Ja!!!

Ditt svar