Skatt på skadeerstatning / forsikringsutbetaling i ENK

Jeg har et ENK. Var involvert i et lite trafikkuhell med yrkesbilen, og fikk kr 20.000 i erstatning fra forsikringsselskapet, i tillegg til 17.000 kr i erstatning for tapt arbeidsinntekt.

Reparasjonen ble utført og betalt (av meg) før forsikringssaken var ferdig, og det er kostnadsført i regnskapet mitt.

Men spørsmålet mitt er om erstatningssummene er skattepliktige? Det «føles» naturlig at erstatning for tapt arbeidsinntekt er skattepliktig, er det riktig? Og hva med erstatningen for skaden på bilen? Reparasjonen er jo belastet regnskapet, er det ikke noe med symmetriprinsippet her?

Spørsmål fra Siv.

Spørsmålet ble stilt den 24-05-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Svein

Begge erstatningssummene er skattepliktige.

Ditt svar