Skatt enkeltpersonforetak vs ordinær jobb

Hei,dersom jeg starter et enkeltpersonforetak (EPF) i tillegg til å være vanlig arbeidstager i en statlig bedrift, beregnes overskuddet i mitt EPF tilsvarende om jeg IKKE hadde vært ansatt et annet sted? Vil det bli endringer i min skatt som vanlig arbeidstager (dersom jeg oppnår overskudd i mitt EPF)? Mvh. Brynjulf

Spørsmål fra Brynjulf Skaugen.

Spørsmålet ble stilt den 31-12-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hvis det er minstefradraget du tenker på, så beholder du det på lønnsinntekten selv om du har næringsinntekt i tillegg.

Ditt svar