Skatt av tapt arbeidsinntekt

Jeg fikk i 2012 utbetalt et skadeoppgjør etter en bilulykke som fant sted i 2006. Den tapte arbeidsinntekten som var regnet 75 000 pr år- årene mellom 2006 og 2012 ble da utbetalt i en engangssum ved oppgjøret i 2012 på 450 000 kr.

Dette ble dermed regnet som inntekt for 2012 og lagt til det jeg hadde i arbeidsavklaringspenger fra NAV, slik at jeg plutselig hadde en inntekt på over 600 000 kr og dermed måtte betale toppskatt og fikk en vanvittig restskatt på 169 723kr, det samme beløpet som jeg hadde utbetalt på arbeidsavklaringspenger det året. Jeg betalte restskatten da oppgjøret kom i mars, for å unngå ekstra renter – og leverte selvangivelsen med endringer som da bestod av en oversikt fra min advokat som viste at beløpet på 450 000 var en tapt arbeidsinntekt fordelt over 6 år.

I oktober fikk jeg endelig oppgjør fra skatteetaten og fikk da tilbakebetalt mesteparten av det jeg hadde betalt i restskatt. Så nå får jeg plutselig nytt oppgjør der det står at jeg må betale tilbake alt sammen jeg fikk inn igjen på konto i oktober! Kan de gjøre noe slikt? Hva har jeg egentlig rett på?

Spørsmål fra Siri.

Spørsmålet ble stilt den 13-11-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Elizabeth

Hvis jeg var deg ville jeg kontaktet Skatteetaten og satt opp et møte der dere kan diskutere dette. Ta også med deg advokaten (går utifra at den advokaten du nevnte har kompetanse innen dette området) til møtet!
Min erfaring er at det er mye lettere å komme til bunns og bli ferdig hvis det er en dialog mellom «partene».

Ditt svar