Side 4 i næringsoppgave 1

Hei
Jeg har igjen brukt en del tid på Næringsoppgave 1. Jeg driver et sameie som driver med utleie av en bygård med ansvarsform ANS.
Den første siden i Næringsoppgaven er jo grei. Kun litt selskapsopplysninger. Så følger tallene fra resultatregnskap på side 2 og balansen på side 3. Greit nok så langt. Men side 4 har jeg større problemer med selv om jeg leser veiledningen.

Fra side 2 overfører jeg jo resultatet til post 410 på side 4.
Så dukker det opp poster for renteinntekt og rentekost. Selskapet har jo dette på side 2. Så det er mitt første spørsmål.

Under egenkapital korreksjoner dukker det opp fradragsført bruk av privatbil etter sats. Bilbruk har jeg jo også trukket på side 2. Så jeg er i tvil om det da skal stå begge steder. I og med at bilkjøringen ikke medfører utbetaling. Skal EK justeres opp eller hva er tanken?
Feltet spesifikasjon av privatkonto. Her kan jeg ikke se at det er noe som skal føres opp utenom utdelingen fra selskapet (utbetaling av deler av overskuddet til eierne). Jeg antar at det skal med på postne 2061 kontantuttak?

Egenkapitalavstemingen nederst. Inskutte kontanter (post 2055) til selskapet øker jo egenkapitalen. Overskudd likeså (dersom det ikke deles ut til eierne)i form av kontantuttak.

Uansett så har jeg aldri helt klart å forstå s. 4 i Næringsoppgaven. Kan noe bringe litt lys over alle spørsmålene mine?

Spørsmål fra Bjørn.

Spørsmålet ble stilt den 21-04-2013.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar