Selvstendig næringsdrivende, inntekt under 50000

Hei!
Jeg driver et lite enkeltmannsforetak, og har de siste årene drevet dette ved siden av studier og deltidsjobb. Tidligere har jeg da levert selvangivelse og forenklet næringsoppgave. I 2012 har jeg ikke hatt noe annet arbeid utenom enkeltmannsforetaket, og den totale inntekten min er omtrent 35.000. Dette er langt mer enn det faktiske overskuddet, siden foretaket koster noe i drift også. Trenger jeg da skatte av dette, siden det er under frikortgrensen? Jeg har ikke hatt frikort dette året, da jeg ikke visste om jeg kom til å holde meg under grensen.

Spørsmål fra Anna.

Spørsmålet ble stilt den 06-01-2013.

Ligger under emnet: Skatt.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Frikort gjelder bare for ansatte.

Som selvstendig næringsdrivende betaler du skatt av overskuddet i næringen. Inntekter minus utgifter = overskuddet.

2 Ola

Det kan hende at din inntekt alikevel kan være skattefri. Om den kan klassifiseres som hobbyinntekt vil du ikke være skattepliktig.

Ditt svar