Selvstendig næringsdrivende og skatt

Hei, stemmer det at selvstendig næringsdrivende må betale mer skatt enn man må som ansatt i en vanlig jobb?

Spørsmål fra Tom.

Spørsmålet ble stilt den 26-09-2012.

Ligger under emnet: Skatt.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Det er 2 punkter som gjør at man betaler mer skatt:

1. Ved en jobb med vanlig lønnsinntekt får du et minstefradrag på skatt av egen innktekt på maks 78 000 kroner, noe du ikke gjør som selvstendig næringsdrivende. Du kan dog utgiftsføre reele utgifter som har gått til «inntekts erhvervelse» i foretaket ditt.

2. Du betaler noe høyere trygdeavgift som selvstendig næringsdrivende.

Ditt svar