Selger som selvstendig næringsdrivende

Jeg har jobbet som fast ansatt selger i en årrekke. Vurderer nå sterkt å ta steget over som selvstendig næringsdrivende, og på den måten få en mye større del av provisjonen selv. Hva bør jeg tenke på? Vet jo at jeg mister en del sosiale goder, men dette kan vel dekkes av forsikringer.

Spørsmål fra Karl.

Spørsmålet ble stilt den 25-04-2010.

Ligger under emnet: Salg og markedsføring.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det er både fordeler og bakdeler med å være både ansatt og selvstending. Med å være selvstendig (ENK) må du huske på at du mister sosiale rettigheter som 100% rett til sykepenger, støtte ved permisjon, trygd når barn er syk osv. Du må også føre regnskap, dette kan da selvsagt gjøres selv eller av et regnskapskontor.

Fordelen er som du skriver høyere provisjon.

Det jeg fakstisk vil anbefale deg er å etablere et aksjeselskap uten krav til aksjekapital på kr 100 000,- og krav til revisor. Etablerer du et NUF så kan du ansette deg selv å få de samme rettighetene slik du har i dag som ansatt.

Det må likvel tilføyes at det offentlige KUN gir støttte for goder som sykepenger osv etter dag 16. Det kan selvsagt tegnes forsikringer som dekker dette fra dag 1, men dette er svært dyrt.

Ditt svar