Self-billing og fakturanummer

Vi har fått ein kunde som praktiserer self-billing, det vil seie at det er dei som utarbeider fakturaene for oss, basert på timelister som vi sender dei. Desse fakturaene vil då få sin eigen nummerserie.

Korleis skal vi bokføre dette, når rekneskapsprogrammet går ut frå at vi har ein løpande fakturanummerserie?

Vi brukar Mamut, men på dette området er vel dei fleste rekneskapsprogram i prinsippet like.

Spørsmål fra Tor H.

Spørsmålet ble stilt den 04-10-2011.

Ligger under emnet: Faktura.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Dette må bokføres som «gammeldags» debet/kredit.

Ditt svar