Samle transaksjoner i et bilag

I organisajonen min selger vi billetter til arrangementer vi selv holder.

Det vil da komme mange innbetalinger på nettbanken, rundt 400 stk.

Spørsmålet blir: Er det mulig å samle alle disse innbetalingene i ett bilag? Eller er det noen som har andre tips til dette?

Håper på gode svar som kan hjelpe meg.

Spørsmål fra Andreas.

Spørsmålet ble stilt den 18-10-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Du kan føre det som et et regnskapsbilag (dvs et bilagsnummer), men du må ha èn kontering per transajon/innbetaling.

Ditt svar