Salgsinntekter avgiftsfri/ post 3100 vs 3200

Har et spørsmål, faktisk 2? Spørsmål 1: Jeg har kun salg som er uten moms, det vil si utenlansk flybilletter som det ikke er moms på: Under hvilken post skal jeg føre det på? Blir det post 3100 eller post 3200? Spørsmål 2: Leverandørgjeld som er til div flyselskaper. Skal det bli ført under post 4300 Kjøp av varer for vidre salg uten mva?

Spørsmål fra Amar.

Spørsmålet ble stilt den 07-04-2014.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar