Salgsinntekt – post 3200 eller 3100?

Hei! Er det noen som sitter inne med en god forklaring på forskjellen mellom 3200 salgsinntekt utenfor avgiftsområdet og 3100 salgsinntekt avgiftsfrie?

Dette har vært vanskelig å finne info om annet enn det lille som skrevet på Eks. næringsoppgaven 2 og 1.

Selskapet har salgsinntekt fra kurs/undervisningstjenester.

På forhånd takk.

mvh Geir

Spørsmål fra Geir H.

Spørsmålet ble stilt den 29-05-2012.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

7 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

3200 salgsinntekt utenfor avgiftsområdet: Dette er salg som skjer utenfor avgiftsområde, dvs utenfor Norge. Hvis du feks selger noe til Sverige skal det ikke pålegges mva og konto 3200 skal da brukes.

3100 salgsinntekt avgiftsfrie: Dette er produkter/tjenester som er fritatt for mva, feks utdanning og legetjenester.

2 Einar

Geir, i ditt tilfelle (undervisningstjenester er utenfor avgiftsområdet), tror jeg post 3200 er riktig å bruke.

Fra Skatteetaten.no:

«Post 3100 Salgsinntekt og uttak – avgiftsfritt

Her føres inntekten av avgiftsfritt salg og verdien av uttak av varer og tjenester i perioden som faller innenfor merverdiavgiftsreglene. Salg av varer mv. som faller utenfor mva-loven, føres i post 3200.

Uttak av eksempelvis fisk fra virksomheten til eier/deltaker og ansatte, skal tas med her. Uttak til fordel for eier/deltaker skal verdsettes til den pris som kunne vært oppnådd ved vanlig omsetning av fisken. Eiers/deltakers uttak av fisken skal dessuten fremgå av post 2064.

Post 3200 Salgsinntekt og uttak – utenfor avgiftsområdet

Her føres inntekten av avgiftsfritt salg og verdien av uttak av varer og tjenester i perioden som faller utenfor avgiftsområdet. Eksempler på slike inntekter er legevirksomhet, undervisningstjenester mv.»

3 Yngve

Hei.

Jonny har nok misforstått litt.

I merverdiavgiftsloven skilles det mellom unntak fra loven og fritak for merverdiavgift. Dette uttrykkes klart og tydelig allerede i §1-3 «Definisjoner». Videre er det svart på hvitt i de aktuelle paragrafene beskrevet om varen/tjenesten er UNNTATT eller FRITATT for merverdiavgift.

Undervisningstjenester er UNTATT fra loven, jf. §3-5 (1). Hvis du da fakturerer for undervisningstjeneste kan du føre mot konto 3200 Salgsinntekt, unntatt avgiftsplikt. Denne omsetningen inngår i post 1 i mva-oppgaven, men eksluderes fra de andre postene.

Omsetning som loven sier er FRITATT for merverdiavgift, kan føres mot konto 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri. Denne omsetningen inkluderes i post 1 og 2 i mva-oppgaven. Deretter spesifiseres den avgiftsfrie omsetningen i post 3 som trekkes fra post 2 slik at denne omsetningen ikke blir med videre til postene 4, 5 eller 6 (hvor mva-grunnlagene spesifiseres).

Håper dette ble forståelig, for deg også Jonny 😉

4 Brage

Yngve: Hva om man selger tjenester til utlandet. Hvilken post blir dette på?

5 Daniel

Hva skal man føre på de første fakturaene til et firma som enda ikke har nådd 50.000,- i omsetning for å bli mva-registrert? 3200 ?

6 ROLF VIK

Jonny har nok desverre ikke bare misforstått litt, men totalt !

7 Magne

Daniel: Ja, riktig, de første fakturaene til et firma (de uten mva) før du når 50 000 i omsetning skal føres på konto 3200 salgsinntekter, utenfor avgiftsområdet.

Ref: Se f.eks. at conta-faktura.com setter mva% automatisk til «Untatt – 0%» før man huker av for at firmaet er mva-registrert.

Ref: Se også svarene her som har mange stemmer. De bekrefter at det er konto 3200 som skal brukes. https://regnskapsguiden.com/salgsinntekter-3100/

Ditt svar