Salg / overdragelse av firma – ansvar for fordringer?

Ved salg/overdragelse av et firma, hvem er ansvarlig for fordringene som hviler på firmaet, gammel eller ny eier? Må tidligere eier gjøre opp eller kjøper/overdrar ny eier også disse fordringene?

Spørsmål fra Lisbeth.

Spørsmålet ble stilt den 05-12-2012.

Ligger under emnet: Firmadrift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Linde, bedriftsrådgiver

Det er selskapet som hefter for dette, dersom det ikke er skrevet noe i overdragelsesavtalen. Ta gjerne kontakt dersom du trenger hjelp, på linde@netcom.no

Ditt svar