Rett på lønn ved barnekontroll

Har en ansatt krav på lønn ved besøk på helsestasjonen i forbindelse med en ettårskontroll av sitt barn?

Spørsmål fra Heidi.

Spørsmålet ble stilt den 11-11-2010.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Hei Heidi.
Du har ikke lovpålagt rett på lønn ved ettårskontroll av barn.

Jonny

Ditt svar