Reskontra

Hei. Jeg mottok i dag en reskontra fra barnehagen som mine barn gikk i. Minstemann går nå i 3 klasse og ut ifra hva jeg klarte og finne ut er dette fra 2008. Var ingen faktura men kun ett utdrag fra restkontran fra banken hvor dem hadde skrevet for hånd at dette fortsatt sto ubetalt. Har dem rett til og kreve inn dette etter snart 5 år?

Spørsmål fra Merete.

Spørsmålet ble stilt den 09-02-2013.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Har du fått noen purringer underveis? Med mindre du har mislogholdt kravet underveis, sier foreldelsesloven at krav er foreldet etter 3 år. http://www.lovdata.no/all/hl-19790518-018.html#map001

Ditt svar