Renter fra privatkonto i næringsoppgaven

Ble selvstendig næringsdrivende i juni 2010, og har ikke opprettet egen bankkonto for selskapet mitt (bruker min private).

Hvordan skal jeg da gjøre det med renteinntektene på denne kontoen?

Skal disse evt. fjernes fra selvangivelsen, og bokføres inn i regnskapet (evt. hvordan?), slik at de kommer med på næringsoppgaven, eller skal jeg ikke bry meg om disse?

Og dersom de skal bokføres, er det da kun renteinntektene f.o.m juni måned (hvor resten skal stå i selvangivelsen)?

Spørsmål fra Lise. Marie. B.

Spørsmålet ble stilt den 30-03-2011.

Ligger under emnet: Næringsoppgave.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Når du har privat- og firmakonto sammen så er det beste og enkleste at renterinntektene går rett på selvangivelsen. Renteinntekter for selvstendig næringsdrivesnde skal beskattes med 28 % uavhengig om de er i næringen eller ikke.

Ditt svar