Renteinntekter på tilbakebetalt skatt

Hvordan føres renteinntekter på tilbakebetalt skatt.
Er det i såfall tilsvarende på renter av tilbakebetalt mva ( når det er aktuelt med renter på mva)

Spørsmål fra Asbjørn.

Spørsmålet ble stilt den 16-01-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Det føres på konto 8o50 annen renteinntekt.

2 Asbjørn

Renter på tilgode skatt er vel rentefrie, 8040

3 Asbjørn

Renter på tilgode skatt er skattefrie , 8040

Ditt svar