Reiseregning og MVA (enkeltpersonforetak)

Jeg har et MVA-pliktig ENK, og skal postere reiseutgifter ifm kundemøte m/overnatting. Kunden krever at reiseutgifter ifm med møtet blir dokumentert vha. en reiseregning.
Jeg benytter DATAX med reiseregningsmodul.
Har noen greie på hvordan jeg posterer dokumenterte utgifter i næringsregnskapet og/eller reiseregningsmodul slik at utg/inng MVA blir håndtert riktig?

Spørsmål fra Gerhard.

Spørsmålet ble stilt den 28-03-2012.

Ligger under emnet: Diverse.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Rayner

daTax har dessverre ingen kobling mellom reiseregningsmodulen og regnskapet. Reiseregningsmodulen er kun for rapportering til myndighetene. All regnskapsføring av reisekostnader må gjøres med manuell bilagsføring.

Ditt svar