Regning betalt uten MVA fra forsikringsselskap

Hvordan skal det føres faktura som er fakturert til ett Forsikringsselskap med MVA og Forsikringsselkapet betaler det uten MVA?

Spørsmål fra Rano.

Spørsmålet ble stilt den 21-06-2012.

Ligger under emnet: Merverdiavgift.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hva mener du med at de har betalt uten MVA? Har de trukket fra summen selv, og betalt kun den delen som er eks. MVA?

Ditt svar