Registrering av lønn for ideell organiasjon

En ideell organisasjon (ikke økonomisk foregning) har to ansatte. Det drives ikke virksomhet og foreligger ikke mva plikt.Hvilke valg muligheter foreligger mht registrering og dokumentasjon av lønnsopplysninger for dette fortaket?

Spørsmål fra Katrina.

Spørsmålet ble stilt den 01-04-2014.

Ligger under emnet: Lønn.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar