Registere kvittering i regnskap

Hvordan registrerer jeg kvittering, må vi registere det som en vanlig bilag?

Spørsmål fra Jose.

Spørsmålet ble stilt den 25-02-2013.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Kvitteringen er bilaget.

Ditt svar