Provisjon og regnskap

Skal starte med salg. Eneste form for avlønning er provisjon. Det er kun snakk om ca. 100 000 i året. Ingen varer blir fakturet av meg. Ikke ansatt i noe selkap, vil kun motta provisjon. Er det Enkeltmannsforetak som jeg må starte eller hvordan kan dette gjøres på enkleste måte.

Spørsmål fra Edel.

Spørsmålet ble stilt den 29-08-2014.

Ligger under emnet: Salg og markedsføring.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 JM

Hvordan er de andre agentene som jobber for dette firmaet organisert?

2 Edel

Det er ingen andre agenter for dette firmaet i Norge. Det er et utenlands firma jeg skal selge for.

Ditt svar