Private utlegg – frister for levering

Hei!

Om man i ansattkontrakten har krav på dekket hjemmetelefon og reiseregning etter statens regulativ; er det noen formelle frister på når det må være en bedrift i hende? (generelt fortløpende forståelig nok, men som daglig leder tidligere sa så tjener bedriften på ansatte som er sene med innlevering). Bedriften(e) kan vel ikke i ettertid si at de ikke vil dekke det en åpenbart har krav på antar jeg? Hva sier regnskapsloven eller lignende om det?

Spørsmål fra Einar.

Spørsmålet ble stilt den 21-11-2012.

Ligger under emnet: Lønn.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar