Private kjøp gjort fra bedriftskonto – selvstendig næringsdrivende

I 2016 mitt selskap (selvstendig næringsdrivende ) hadde ingen salgsinntekter som jeg var «winding the business up.

Men hva pengene ble igjen i kontoen jeg brukte for personlig bruk, så for eksempel jeg betalt regninger, kjøpt dagligvarer etc, flyreiser osv Alt var for personlig bruk.

Den eneste inntekten som ble betalt inn på denne kontoen i 2016 var 3400 Spesielle Offentlige tilskudd (dette var en sluttbetaling fra INN til et prosjekt).

Så mitt spørsmål er hvilken konto brukes til bokføring av bilag?

Spørsmål fra Fay.

Spørsmålet ble stilt den 07-04-2017.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 MagGz

Hei Fay.

Dersom alt av kostnader er av privat karakter så er lovverket endret seg slik at du i utgangspunktet må rapportere dette inn som lønn… Betale arbeidsgiveravgift og skatt.

Er allikevel beløpene uvesentlige (5 – 10.000) så kan du føre de opp på en fordringskonto f.eks 1370 (Fordring på nærstående) Alle dine føringer går da Kredit bank (1920) og debet 1370.

Lykke til :=)

Ditt svar