Privat utleie til firma

Skal et firma betale husleie til privat utleier med eller uten moms?

Spørsmål fra Sverre.

Spørsmålet ble stilt den 06-09-2010.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 svein

Det er 2 kriterier som begge må være oppfylt for at det skal betales mva på husleie:

– utleier må være næringsdrivende og være frivillig registrert for utleie i mva-registeret jfr forskrift 117
– leietaker må være mva-registrert og drive mva-pliktig virksomhet i lokalet

Dersom ikke begge disse kriteriene er oppfylt skal det ikke betales mva på leie.

Slik jeg tolker spørsmålet er ikke utleier næringsdrivende og det skal i såfall ikke betales mva.

2 Henrik

Jeg driver et selskap som eier en bolig som er leid ut til et entreprenørselskap som videreutleier til en underentreprenør som stiller boligen til disposisjon for tilreisende prosjektarbeidere ifm. prosjekt for førstnevnte entreprenørselskap. Vi ønsker å få til frivillig mva registrering, men er usikre på om ovenfornevnte faller under mva-pliktig virksomhet. Kan dere bekrefte/avkrefte?

Ditt svar