Praksis i enkeltmannsforetak

Jeg har idag et enkeltmannsforetak da jeg holder en del foredrag for hovedsaklig offentlige virksomheter (i noen tilfeller er skoler oppdragsgiver, og i andre tilfeller er foreldre gjennom FAU oppdragsgiver), og i mindre grad for private (firmaer) og idealistiske (idrettslag, sanitetsforeninger++)

Jeg har hatt en omsetning som har ligget på 20-40’/året
og noen kostnader som har gjort at jeg har hatt et lite overskudd hvert år
jeg har ført et enkelt regnskap på excel med inntekt/omsetning, kostnader og så har jeg samlet bilag/fakturaer/kvitteringer ved siden av

på siste selvangivelse så leverte jeg ikke noe næringsskjema, men førte opp overskuddet i ord. selvangivelse for næringsdrivende.
jeg har ikke betalt skatt fortløpende av aktiviteten i selskapet, men fått baksmell på høsten etter at jeg har ført opp overskuddet

Aktiviteten min øker tilsynelatende, og har derfor noen spørsmål:
1. Er det omsetning eller overskudd som må passere 50’/året for at jeg må begynne å betale mva?
2. Er det noe av omsetningen/overskuddet (?) som ikke skal regnes med ifht grensen på 50′ for mva-registrering (jeg tenker da på f.eks. om det har noen forskjell at oppdragsgiver er foreldre, vs. skole vs. veldedig org. vs. firma ++)?
3. Skal kjøring regnes med i denne omsetningen (jeg kjører på km etter statens satser som jeg fakturerer oppdragsgiver)
4. Hvilke kostnader har jeg egentlig anledning til å sette opp for fradrag på omsetningen slik at skattbart overskudd blir så lite som mulig?
5. Dersom jeg passerer 50′ i 2011, hva må jeg egentlig gjøre i praksis?

Ønsker veldig andre kommentarer ifht «problemstillingen» eller håndteringen min ifht praksis, håndtering eller regler?

veldig! takknemlig for svar 🙂

Spørsmål fra Ronny.

Spørsmålet ble stilt den 05-10-2011.

Ligger under emnet: Firmadrift.

2 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Einar

Hei Ronny, undervisningstjenester er i utgangspunktet fritatt for MVA.

Sakset fra Altinn: «Noen tjenester er særskilt unntatt fra merverdiavgiftsloven. Viktige unntak er helse- og sosialtjenester (f.eks pass av barn), UNDERVISNING og kultur, men det finnes mange grensetilfeller og unntak fra unntakene også. Virksomheter som bare har omsetning som er unntatt fra mva-loven, skal ikke registreres i Merverdiavgiftsregisteret.»
Kilde: https://www.altinn.no/no/hjelp-til-regelverk/starte-bedrift/registrering/mva/plikt/

Jeg ville ha ringt mitt lokale skattekontor først og avgjort om dette gjelder i ditt tilfelle.

2 Pål Stavrum

Det går et skille mellom undervisning og informasjon, som av og til kan være vanskelig å definere. For meg ser det ut som om alt du gjør er utenfor mva-området.

Du kan lese mer om skillet mellom undervisning og info her:
http://miniforetak.no/merverdiavgift-artikler/193-undervisning-er-momsfri-men-ikke-informasjon

Ditt svar