Poste import på riktig konto

Jeg får produsert en vare i utlandet og betaler først et forskudd i utenlandsk valuta. Deretter et par mnd. senere betaler jeg restbeløpet innkl frakt og mottar orginal faktura samt forsendelsen. et spedisjonsfirma foretar fortolling og jeg betaler den + mva på varepartiet til spedisjonfirmaet.

Hvordan fordeler jeg dette til forskjellige poster i en kontoplan?

mvh
Hans Martin

Spørsmålet ble stilt den 09-02-2011.

Ligger under emnet: Import.

3 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 jonny

Forskuddbetalingen føres debet konto 1480, forskudd leverandører, og kredit bankkonto.

Når du mottar varene, føres det samme beløpet til kredit på konto 1480 og til debet konto 4000, innkjøp av varer, men uten mva kode. Alternativt så kan det brukes en egen konto for varer som er importert, f.eks konto 4001, hvor man ikke har mva kode. Det blir lettere å stemme av merverdiavgiften da.

Faktura med restbeløp og frakt føres til debet på konto 4001 og konto 4060, frakt og spedisjon, og til kredit mot leverandøren. Dagskurs på valuta benyttes. Ved betaling av faktura, kan det oppstå valuta gevinst eller tap som førs mot konto 8060 eller konto 8160.

Faktura på moms føres direkte til debet konto 2710 og til kredit Tollkassereren eller bank.

2 Anne

Hvilken konto skal jeg benytte for tollbehandling?

3 Pål

I henhold til skattereglene skal en vares verdi ved varetelling settes lik innkjøpskost + frakt og evt toll. Hvordan får man til dette dersom innfrakt føres på post 4060 og ikke tillegges varelageret?

Ditt svar