Pensjonspoeng

Jeg har enkeltpersonsforetak som foreløpig ikke går med overskudd og jeg har ikke tatt ut lønn. Hvordan skal jeg da unngå å miste opptjening av pensjon?

Spørsmål fra Mariell.

Spørsmålet ble stilt den 31-10-2018.

Ligger under emnet: Lønn.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Rodd

Så vidt jeg vet er det ikke mulig å opparbeide seg pensjonspoeng i folketrygden uten inntekt. Ville ringt en forsikringsrådgiver eller NAV for å være helt sikker.

Ditt svar