Parkering betalt med firmakort – mangler kvittering

Godtgjørelse til dekning av nødvendige småutgifter som bompenger og parkering kan utbetales som utgiftsrefusjon uten originalbilag dersom det utarbeides en reiseregning som underskrives av den ansatte.

Men hva når parkering er betalt med firmakortet, og kvittering for parkering mangler? Hvordan håndteres dette? Det står ikke spesifisert annet enn «Bergen Kommune» og tidspunkt i bankutskriften.

Får vi ikke skattemessig fradrag for parkeringen i dette tilfellet? Hadde jo fått det dersom parkeringen hadde vært betalt privat og ført på reiseregning.

På forhånd takk for svar!

Spørsmål fra Julie.

Spørsmålet ble stilt den 11-09-2017.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar