Overføring av skattepenger til skattetrekkskonto

Hei.
Jeg skal overføre 10088kr fra firmakontoen til skattetrekkskontoen.
Hvordan bilagsfører jeg dette i regnskapet?
Konto for bankinnskudd er 1930 og konto for bankinnskudd for skattetrekk er 1940.

Spørsmål fra Thomas.

Spørsmålet ble stilt den 04-12-2012.

Ligger under emnet: Regnskap.

1 svar

(NB! Regnskapsguiden.com fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade som måtte oppstå etter å ha fulgt disse svarene. Alle svar er brukergenererte og må behandles deretter.)

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

1 Jonny

Dette bokføres slik:
Debet: Konto 1940 skatterekkskonto, kr 10 088,-
Kredit: Konto 1930 driftskonto, kr 10 088,-

Ditt svar