Overføre aksjer til investeringsselskap

Har ett nystartet investeringsselskap og skal overføre 300 000 i aksjer jeg eier privat i et grunderselskap til investeringsselskapet. Tenkte da å sette det opp slik at selskapet skylder meg tilsvarende sum som lån. Hvordan konterer jeg dette?

Spørsmål fra Knut.

Spørsmålet ble stilt den 11-07-2018.

Ligger under emnet: Ubesvarte spørsmål.

Ingen svar

Vet du svaret på dette spørsmålet? Hjelp til ved å bidra med ditt svar.

Ditt svar